VisionsmöteValkebobadet befinner sig i en expansiv fas - men har föreningen växtvärk?
 
Flertalet projekt för att modernisera och underhålla anläggningen har genomförts under senare år och samtidigt har både medlems- och besökarantalet ökat markant. I den helt ideella driften är det ändå svårt att få återväxt.
 
Som ideell förening behöver vi ställa oss frågor som varför vi finns och vad vi vill tillföra samhället. 
 
Styrelsen kallar till visionsmöte för samtliga medlemmar och ideellt arbetande funktionärer för att diskutera badets framtid. Exempel på diskussionspunkter:
 
          • Varför finns Valkebobadet och för vem/vilka?
          • Skall Valkebobadet ha gäster, medlemmar och/eller kunder?
          • Vad kan förbättras?
          • Vad behöver göras i närtid?
          • Hur kan vi få fler att engagera sig ideellt i Föreningen Valkebobadet?
 
Den 19 november 2023, kl 16-18
Kyrkans hus i Vikingstad
 
Vi bjuder på fika.
 
Välkomna!
Valkebobadets styrelse