OrganisationValkebobadet drivs som en ideell förening av dess medlemmar och styrelse.

Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet. Styrelsen handhar under året föreningens angelägenheter och förvaltar dess tillgångar.
Alla som betalar årsavgift (badkort) är medlemmar i föreningen under innevarande säsong.
För att verksamheten ska fungera finns även ett antal arbetsgrupper:

  • Pool
  • Gräsklippning
  • Utemiljö
  • Drift/Maskin
  • Personal/Kiosk
  • Fastighet
  • Evenemang
  • Spons
  • Info
  • IT/Data/Larm/Säkerhet

Det finns alltid plats för fler som vill engagera sig!
Oavsett vad du kan tänka dig att hjälpa till med så är du varmt välkommen att höra av dig till oss på kontakt@valkebobadet.se,
så kopplar vi ihop dig med lämplig gruppledare.
När du ansöker om medlemskap ber vi dig även att markera områden där du tror att du kan och vill bidra.