Valkebobadets framtidFöreningen Valkebobadet har en trogen medlemsbas och god ekonomi. Efter flera stora renoveringsprojekt under senare år är anläggningen i fint skick. Årets säsong började urstarkt, men de senaste veckorna har vädermässigt lämnat en del övrigt att önska. Badet är beroende av det enorma jobb som frivilliga bidrar med genom att engagera sig i diverse arbetsuppgifter. Varje sommar hjälper Valkebobadet dessutom 30-talet ungdomar in på arbetsmarknaden genom att erbjuda dem sitt kanske första sommarjobb.

Valkebobadet drivs som en ideell förening och inför nästa säsong behövs påfyllning i styrelse och arbetsgrupper. Flera i nuvarande styrelse har suttit länge och planerar att ställa sina platser till förfogande vid nästa årsmöte i februari 2024. Utan styrelse riskerar badsäsongen 2023 att bli den sista och därför söker vi redan nu efterträdare. Styrelsen sammanträder ca en gång i månaden och hjälps tillsammans åt att lösa uppdraget. Några i nuvarande styrelse kommer att sitta kvar och de som slutar kommer att finnas tillgängliga som stöd för nyvalda.
 
Följande poster söks inför säsongen 2024:
  • Ordförande Som föreningens ordförande är du sammankallande i styrelsen. Övriga uppgifter är exempelvis kontakt med kommunen, inköp och personalfrågor. Kontakt: Daniel, 070-4952413.
  • Kassör Föreningens kassör hanterar kassaflöde och budget för verksamheten. Uppdraget kan även kombineras med bokföring. Kontakt: Christofer, 073-9553734.
  • Personalansvarig Personalansvarig ansvarar bland annat för rekrytering av säsongspersonal, hantering av anställningskontrakt och schemaläggning. Kontakt: Petra, 073-7536680.
  • Sekreterare Föreningens sekreterare ansvarar för mötesprotokoll och dokumentation. Kontakt: Niklas, 070-5853885.
Kontakta gärna oss om ni är intresserade av styrelsearbete i Föreningen Valkebobadet! Sprid gärna informationen till vänner och bekanta som är intresserade av styrelsearbete och badets fortlevnad.
 
Varma hälsningar från Valkebobadets styrelse 2023.
Daniel, Petra, Sofia, Christofer, Andréa och Niklas