VägbeskrivningMed bil: Kör gamla E4 från Linköping eller Mantorp. Vid rondell i Vikingstad, följ skyltarna med badplats.

Med pendeltåg: Åk till Vikingstad. Från norrgående perrong, gå västerut och passera fotbollsplanerna.

Parkering: Parkering är endast tillåten inom de grönmarkerade områdena. Parkera ej på gräsytor och undvik att parkera längs vägen in till Valkebobadet.

Observera att 30 km/h hastighetsgräns gäller i hela området!