Säkerhetsregler



  • Ansvarig vuxen/målsman ska vara simkunnig, bära badkläder och ha läst säkerhetsreglerna.

  • Allt bad sker under EGET ANSVAR.

  • Lämna ALDRIG dina barn utan uppsikt.

  • Vuxen/målsman är ansvarig för personer under 18 år.

  • Barn under 12 år och alla icke simkunniga över 12 år måste alltid bada tillsammans med simkunnig vuxen (gäller ej barn i simskola).

  • Barn över 12 år ska kunna simma 200 meter för att få besöka badet utan ansvarig vuxen.

  • Barn 0-6 år ska vara inom en armlängds avstånd.

  • Personal har rätt att avvisa besökare som ej följer Valkebobadets regler eller missköter sig. Erlagd entréavgift återbetalas ej.